Faal Dernekler :

İhtiyacınız mı var?
Siz ihtiyacınızı söyleyin,
Biz size yardımcı olalım.

Dernek kuruluşu için gerekli belgeler

Dernek Tüzüğü

Derneğin kuruluşundan sonra yapılması gereken işlemler

(EK-1) Alındı Belgesi
(EK-2) Dernek Kuruluş Bildirimi
(EK-3) Genel Kurul Sonuç Bildirimi
(EK-4) Yurt Dışından Yardım Alma Bildirimi
(EK-5) (Mülga:RG-30/10/2011-28100)
(EK-6) Yabancı Tüzel Kişiliklerin Türkiye'de Faaliyette...
(EK-7) (Mülga:RG-23/1/2013-28537)
Türkiye'de Temsilcilik Açmasında İzin Verilen Yabancı Vakıf, Dernek ve Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşların Vereceği Faaliyet Bildirimi
(EK-8) Türkiye'de Temsilcilik Açmasında ...
(EK-9) Türkiye Temsilciliği Ana Statüsü (5253 Sayılı Kanun)
(EK-10) Alındı Belgesi Kayıt Defteri
(EK11) Tasdik Şerhi Formu
(EK-12) Tasdik Defteri
(EK-13) Gider Makbuzu
(EK-14) Ayni Yardım Teslim Belgesi
(EK-15) Ayni Bağış Alındı Belgesi
(EK-16) İşletme Hesabı Tablosu
(EK-17) Alındı Belgesi
(EK-18) Alındı Belgesi Ciltleri Takip Defteri
(EK-19) Yetki Belgesi
(EK-20) Lokal Açma ve İşletme İzin Belgesi
(EK-21) Dernek Beyannamesi Örneği
(EK-22) Dernek Kütük Defteri
(EK-23) (Mülga:RG-23/1/2013-28537)
(EK-24) Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi
(EK-25) Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi
(EK-26) Taşınmaz Mal Bildirimi
DİĞER EKLER
(EK-2860 S.K.) Makbuz Bilet Kayıt Defteri

Dernek Kuruluşu

Şube Kuruluşu

Federasyon Kuruluşu

Konfederasyon Kuruluşu

Kamu Yararı

İzne Tabi Kelime

Yardım Toplama

İzinsiz Yardım Toplama

Lokal Açma

Diğer İşlemler

Uluslararası Birlik ve Benzeri Teşekkül Kuruluşu

Bilgi Edinme Başvurusu

Proje Yardım Başvuruları

Bildirimler

indirmek için tıklayınız.