Number of Active Associations :

Association Numbers
Active Associations as Per Provinces
Public Benefit Associations
Assocciations Using Names Subject to Permission
Active Inactive Associations
Legal Personalities Having the Status to Collect Charity Without Permission
Public Benefit Associations as Per Provinces
Overall Establishment Information
Number of Active Associations by Years
Ratio of the Numbers of Association Members to the Population of Turkey
Distribution of Active Associations According to Their Types
Distribution of Associations With Respect to Their Regions
Associations Number of Members by Years
Number of DERBIS (Associations Information System) Users
Distribution of Fellow Countrymen Associations Per Regions
Distribution of Associations According to the Scope of Their Activities
Distribution of Local Headquarters According to Their Regions
Foreign CSOs
Foreign CSOs Permitted to Carry Out Operations in Turkey
Permissions given within the frame of the Law on Establishment of International Associations numbered 3335
Established Unions, Federations and Branches
Organizations Becoming Members Of International Associations
Cooperation With The International Associations Abroad

(EK-1) Alındı Belgesi
(EK-2) Dernek Kuruluş Bildirimi
(EK-3) Genel Kurul Sonuç Bildirimi
(EK-4) Yurt Dışından Yardım Alma Bildirimi
(EK-5) (Mülga:RG-30/10/2011-28100)
(EK-6) APPLICATION FORM FOR FOREIGN LEGAL ENTITIES NECESSARY...
(EK-7) (Mülga:RG-23/1/2013-28537)
Türkiye'de Temsilcilik Açmasında İzin Verilen Yabancı Vakıf, Dernek ve Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşların Vereceği Faaliyet Bildirimi
(EK-8) DECLARATION OF ACTIVITY FOR FOREIGN FOUNDATIONS, ASSOCIATIONS...
(EK-9) STATUTE OF BRANCH/REPRESENTATION IN TURKEY
(EK-10) Alındı Belgesi Kayıt Defteri
(EK11) Tasdik Şerhi Formu
(EK-12) Tasdik Defteri
(EK-13) Gider Makbuzu
(EK-14) Ayni Yardım Teslim Belgesi
(EK-15) Ayni Bağış Alındı Belgesi
(EK-16) İşletme Hesabı Tablosu
(EK-17) Alındı Belgesi
(EK-18) Alındı Belgesi Ciltleri Takip Defteri
(EK-19) Yetki Belgesi
(EK-20) Lokal Açma ve İşletme İzin Belgesi
(EK-21) Dernek Beyannamesi Örneği
(EK-22) Dernek Kütük Defteri
(EK-23) (Mülga:RG-23/1/2013-28537)
(EK-24) Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi
(EK-25) Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi
(EK-26) Taşınmaz Mal Bildirimi
DİĞER EKLER
(EK-2860 S.K.) Makbuz Bilet Kayıt Defteri

Please click to look through the Leaflet regarding “Services and Rights Provided to Citizens.”