Rapor değerlendirme çalışma grubu

Rapor değerlendirme çalışma grubunun görevleri şunlardır:
a) Denetçiler tarafından düzenlenen raporları teslim almak, değerlendirmek ve raporların ilgili mercilere gönderilmesine ilişkin yazışmaları yapmak, raporların işlem sonuçlarını takip etmek,
b) Denetçiler tarafından düzenlenen raporlar ile gelen ve giden evrakın bulunduğu alt birim arşivi ile ilgili işlemleri yapmak,
c) Merkez ve taşra teşkilatının denetlenmesi sonucunda düzenlenen raporlara ilişkin gerekli işlemleri yapmak.